669 415 900 weld-service@wp.pl      Wersja polska English version Deutsch Version

Informacja - Oferta

Specjalizacją firmy Weld Service są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze szeroko pojętej produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju, elementów maszyn i urządzeń, gdzie mają zastosowanie procesy spawalnicze.

Wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie i know-how oferujemy przygotowanie i wdrożenie:

• Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 3834,
• Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 1090,
• Wymagania Dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE
• Standardów dla kolejnictwa PN EN 15085
• Standardów off shore wg specyfikacji klienta

Opracowujemy technologie spawalnicze (WPS) oraz nadzorujemy proces ich uznania (WPQR) współpracując z jednostkami akredytowanymi i notyfikowanymi.

Prowadzimy niezależne audity systemowe i procesowe. Nadzory, inspekcje sprawdzające, audity klienta sprawdzające przebieg procesu produkcyjnego tj. kontrola i weryfikacja zgodności z wymaganymi założeniami (przepisy prawne, kompetencje, specyfikacje, powołane normy, warunki techniczne wykonania, dokumentacja techniczna). W imieniu klienta możemy sprawdzić kwalifikacje podwykonawcy.

Oferujemy także wykonanie badań nieniszczące materiałów i złączy spawanych (NDT – UT, MT, PT i VT), badania niszczące (DT) , outsourcing produkcji konstrukcji stalowych.
Pomagamy w doborze personelu o kwalifikacjach właściwych do przewidywanych zadań.

Nasz zespół wywodzi się bezpośrednio z firm produkcyjnych. Zdobyte wieloletnie doświadczenie pozwala nam na doskonałą identyfikację potrzeb naszych Klientów. Przy praktycznym zrozumieniu specyfiki produkcyjnej, potrafimy efektywnie osiągać założone cele.
Wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno – techniczna jest ukierunkowana na kompleksowe, szybkie i mobilne działanie.

Personel spawalniczy posiada kwalifikacje potwierdzone dyplomem Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE, zaś personel badań nieniszczących (NDT) – certyfikaty kompetencji level 2 zgodnie z normą PN-EN 473.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i usług zewnętrznych (np. google analytics). Więcej informacji o cookies i ustawieniach przeglądarki TUTAJ [akceptuję - zamknij]